Company Profiel danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Company Profiel

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH máy công nghiệp Izutani Công ty TNHH máy công nghiệp Izutani
  • Danh mục

Khách hàng chính

1. Nhà máy sản xuất sản phẩm 2. Hệ thống Robot 3. Tự động hóa, không người lái, tốc độ cao 4. Hệ thống nạp, xả tự động 5. Người dùng đối mặt với nhu cầu như là thiết bị vận chuyển tự động

Phân loại

Chọn

PAGE TOP