Light Sources Optimal lighting in endoscopy danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Light Sources Optimal lighting in endoscopy

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Thiết bị phát nguồn ánh sáng Thiết bị phát nguồn ánh sáng
    • Danh mục

    Karl Storz có nhiều sản phẩm đặc biệt chưa từng thấy từ thiết bị nguồn sáng cường độ cao Xenon cho đến nguồn ánh sáng tiện dụng của đèn LED. Karl Storz cung cấp các thiết bị phát nguồn sáng thích hợp nhất tương ứng với mỗi mục đích. ■ Thiết bị nguồn sáng Xenon ■ Thiết bị nguồn sáng sáng bằng đèn halogen kim loại ■ Thiết bị nguồn sáng LED ■ Thiết bị nguồn sáng Halogen ■ Nguồn sáng Handy (Nguồn sáng LED loại đơn giản chạy bằng pin)

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Karl Storz Endoskope Japan
  • Danh mục

Khách hàng chính

Công ty TNHH IHI Pháp nhân hành chính độc lập Cơ quan phát triển nghiên cứu không gian vũ trụ. Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Canon Inc. Kirin Brewery Co., Ltd. Nippon steel Coporation All Nippon Airways Co., Ltd. Denso co.,ltd Đại học Tokyo TOSHIBA CORPORATION Toyota Motor Corporation Nissan Motor Co., Ltd. Hitachi, Ltd. Honda Motor Co., Ltd. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Và các công ty khác.

Phân loại

Chọn

PAGE TOP