Công ty TNHH Eco Project (57533)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Eco Project

Công ty TNHH Eco Project

Công ty chúng tôi nhận được đánh giá cao bởi năng lực kỹ thuật và khả năng phát triển ưu việt hướng tới môi trường toàn cầu.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất và bán “dòng sản phẩm bùn khô rắn (Doronnko Series)”
Sản xuất và bán sản phẩm “Flocsite” (chất tổng hợp các hạt tính phân tán cao)
Bán “Chất cải tạo đất-Galleon HK”

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Eco Project.

Danh sách danh mục của Công ty TNHH Eco Project

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ cống hiến với việc tư vấn và phát triển những sản phẩm liên quan đến môi trường.
Chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp những sản phẩm đã được phát triển theo xu thế mới.
Chúng tôi lấy sự tin tưởng quý khách hàng làm trọng và sẽ xuất nhập khẩu những kỹ thuật công nghệ và sản phẩm bằng mạng lưới nước ngoài.

Mã bưu điện

9592426

Khu vực/Quốc gia

Niigata, Nhật Bản

Địa chỉ

1806-26mukainakajyo shibata-city

Ngày tháng năm thành lập

01/04/2000

Tiền vốn

24000000 JPY

Số lượng nhân viên

Từ 10 người trở xuống

Khách hàng chính

Các nhà thầu

TEL

FAX

81-254-20-8820

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.eco-pro.bz

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Eco Project.

PAGE TOP