DUAL CLAMP <Toggle clamp for cutting processing!> danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DUAL CLAMP <Toggle clamp for cutting processing!>

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • DUAL CLAMP <For Machining Center> DUAL CLAMP <For Machining Center>
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Toggle clamp for cutting processing! We were not able to use the normal toggle clamp for cutting. Because it's weak to the circular movement. The clamp of the cam mechanism cannot quantify the clamping power. and You need big power to use it. Even a part-time job can treat machining center if he/she uses the DUAL CLAMP.

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Kakuta Công ty TNHH Kakuta
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP