NE-tak Polypropylene sheets with very low adhesion for production process “PP base-very low adhesion sheets” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NE-tak Polypropylene sheets with very low adhesion for production process “PP base-very low adhesion sheets”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH NICHIEI KAKOH Công ty TNHH NICHIEI KAKOH
  • Danh mục

Khách hàng chính

Nhà sản xuất gia công chính xác, sản xuất in, sản xuất thiết bị điện

Phân loại

Chọn

PAGE TOP