NE-tak Antifouling and anti-fingerprint property hard coat protective film “PROCEED-BLC Series” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NE-tak Antifouling and anti-fingerprint property hard coat protective film “PROCEED-BLC Series”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH NICHIEI KAKOH Công ty TNHH NICHIEI KAKOH
  • Danh mục

Khách hàng chính

Nhà sản xuất gia công chính xác, sản xuất in, sản xuất thiết bị điện

Phân loại

Chọn

PAGE TOP