NE-tak Thin & Slim Type Adhesive Tapes “GL-BM+Series” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NE-tak Thin & Slim Type Adhesive Tapes “GL-BM+Series”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH NICHIEI KAKOH Công ty TNHH NICHIEI KAKOH
  • Danh mục

Khách hàng chính

Nhà sản xuất gia công chính xác, sản xuất in, sản xuất thiết bị điện

Phân loại

Chọn

PAGE TOP