NE-rak High transparent DATA double face adhesive tapes without carrier. “MHM-FWG” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NE-rak High transparent DATA double face adhesive tapes without carrier. “MHM-FWG”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Tấm dán không nền, độ trong suốt cao MHM-FWG / NICHIEI KAKOH Tấm dán không nền, độ trong suốt cao MHM-FWG / NICHIEI KAKOH
    • Danh mục

    NE-tak “MHM-FWG” là dòng sản phẩm tấm dán hai mặt không nền, có độ trong suốt cao. Sản phẩm có tính chịu nóng ẩm ưu việt, không chuyển màu trắng khi ở điều kiện nóng ẩm, có hiệu quả hạn chế phát sinh bọt khí tại vật thể thải khí được dán. Ngoài ra, vì sử dụng chất kết dính không axit, ít gây ảnh hưởng tới màng kim loại; đồng thời trong suốt do quá trình sản xuất sạch, Nên thích hợp để dán cùng với các loại phim quang học hay phim ITO.

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH NICHIEI KAKOH Công ty TNHH NICHIEI KAKOH
  • Danh mục

Khách hàng chính

Nhà sản xuất gia công chính xác, sản xuất in, sản xuất thiết bị điện

Phân loại

Chọn

PAGE TOP