CeBo Hardna 20 Chất xử lý bề mặt kết nối bê tông danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CeBo Hardna 20 Chất xử lý bề mặt kết nối bê tông

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • CeBo Hardna 20 Chất xử lý bề mặt kết nối bê tông CeBo Hardna 20 Chất xử lý bề mặt kết nối bê tông
    • Danh mục

    Kết nối các điểm mà lớp vữa xi măng khó gỡ bỏ trong khi nối, đi đường ống của các loại bê tông nói chung, xử lý chống bụi của kết cấu bê tông như là các cột trụ, công trình bến cảng, xử lý chống bụi bề mặt sàn của các loại bê tông nói chung, xử lý làm cứng các mặt gương các sàn của các loại bê tông nói chung.

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH TOYO Pharmachemical Công ty TNHH TOYO Pharmachemical
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP