Magnesium oxide danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Magnesium oxide

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Magnesium oxide Magnesium oxide
    • Danh mục

    STAR MAG là Magiê ôxít chịu lửa cao nguyên nhân dựa vào phương pháp nước biển. Vì được sử dụng rộng rãi nên chúng tôi đã đa dạng chủng loại. ■ STAR MAG #150 là sản phẩm hoạt tính cao, #50 là sản phẩm có hoạt tính vừa, #20 là sản phẩm có hoạt tính ít, tất cả đều mang đặc trưng là có khả năng phân tán vào cao su, nhựa xuất sắc. ■ STAR MAG CX là kiểu xử lý bề mặt, có đặc trưng là ưu việt trong khả năng phân tán vào pôlime và tính hút ẩm. ■ STAR MAG P và KS là cấp độ y dược, KS là kiểu hạt nhỏ, tính lưu động tốt, đóng góp vào việc nâng cao tính sản xuất.

Thông tin doanh nghiệp

Konoshima Chemical Co.,Ltd. Konoshima Chemical Co.,Ltd.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP