Sanitary flange(ISO Ferrule)式 フレキシブルホース “NK-1800” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sanitary flange(ISO Ferrule)式 フレキシブルホース “NK-1800”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO., LTD. NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO., LTD.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP