Coating Catalog danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Coating Catalog

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Bản Cataloge tổng hợp về sơn phủ, xử lý nhiệt đang trong thời gian tặng miễn phí. Bản Cataloge tổng hợp về sơn phủ, xử lý nhiệt đang trong thời gian tặng miễn phí.
    • Danh mục

    Bản Cataloge tổng hợp về sơn phủ, lò xử lý chân không của công ty Nakanihon-ro, nhà sản xuất thiết bị xử lý nhiệt, lò xử lý nhiệt chân không cỡ nhỏ hiện tại đang được tặng miễn phí. Trong tài liệu có liệt kê các loại trong “Seri lò xử lý nhiệt model NVF”- loại lò có trang bị “Thiết bị sơn phủ CVD”-thiết bị có thể gắn thêm 2~4 chiếc buồng sơn vào mỗi lò gia nhiệt, cơ cấu an toàn đầy đủ và có thể thực hiện làm nguội, bật lò bằng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động. Hơn nữa, bản cataloge còn ghi chép những ví dụ ứng dụng của sơn phủ một cách dễ hiểu. Hiện tại, bản cataloge đang trong giai đoạn tặng miễn phí vì vậy hy vọng quý vị sẽ đọc trong đợt này. “Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, xin mời hãy download bản catalogue hoặc hãy liên hệ với chúng tôi”

Thông tin doanh nghiệp

NAKANIHON-RO KOGYO CO., LTD. NAKANIHON-RO KOGYO CO., LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP