Water Shield Quick danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Water Shield Quick

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Cửa ngăn lũ Cửa ngăn lũ
    • Danh mục

    Là sản phẩm được sử dụng để tránh nước tràn vào các tòa nhà hay vào nền nhà khi gặp tai họa do mưa to. Phòng tránh nước tràn vào bằng cách đóng cửa vào ngay trước thời điểm dự báo lũ đến. [Dạng tấm] Lắp tấm cao su vào khung dựng sẵn (hình hộp), và kéo tấm cao su lên để ngăn lũ [Dạng bảng] Gắn bảng làm bằng nhôm vào khung dựng sẵn để ngăn lũ [Dạng hỗn hợp] Gắn bảng làm bàng nhôm vào khung thép ở khung dựng sẵn để ngăn lũ [Dạng bảng trượt] Đóng cửa ngăn lũ bằng cách trượt 1 tấm bảng dựng sẵn trên đường ray [Dạng xoay] Đóng cửa ngăn lũ bằng cách xoay cửa. [Dạng kéo lên xuống] Đóng cửa ngăn nước vào bằng cách kéo cửa được chôn sâu dưới nền nhà lên

Thông tin doanh nghiệp

SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD. SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP