SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD. (57309)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD.

SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD.

SANKO supplies high quality anchorling systems

Nội dung kinh doanh

Manufacturing and sales of anchor bolts and fastening equipments for construction

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD..

Danh sách danh mục của SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Our "SANKO" brand is the most popular brand of Post-install anchor bolt in Japan. We have provided our "ALL Anchor (Hammer-drive anchor)" for 50 years in Japan. Now we start to provide anchor bolt in Vietnam. If you have any question about anchoring system in Vietnam, please contact us anytime.

Mã bưu điện

10000

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Factory No.7, Plot N1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh District

Ngày tháng năm thành lập

08/2011

TEL

FAX

04-3959-0265

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.sanko.co.th/vn/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD..

PAGE TOP