Tự do Series tự bôi trơn dây chuyền(Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tự do Series tự bôi trơn dây chuyền(Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Tự do Series tự bôi trơn dây chuyền(Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION

Thực hiện tốt trong các ứng dụng mà không cần bổ sung bôi trơn. / Perform well in the application without additional lubrication.

Dây chuyền Self-Lubricating loạt tự do thực hiện tốt trong các ứng dụng mà không cần bổ sung bôi trơn. Dầu ngâm tẩm thiêu kết thép đúc dùng cung cấp tự bôi trơn và đó là lý tưởng cho các ngành công nghiệp sạch là rất quan trọng như bao bì, in ấn, chế biến thực phẩm, dệt may và vân vân. Hơn nữa, nó được thiết kế cho các ứng dụng, nơi thường xuyên maintanance không phải là dễ dàng truy cập.

Freedom Series Self-Lubricating Chains performs well in the application without additional lubrication. Oil impregnated sintered steel bushing provides self-lubricating and it is ideal for the industries that cleanliness is critical such as packaging, printing, food processing, textile and so on. Moreover it is designed for applications where regular maintanance is not easily accessible.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/roller/rubush.html

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Tự do Series tự bôi trơn dây chuyền(Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION

・ Long life without lubrication
・ We can offer ANSI, BS and Double Pitch Chain
・ Standard sprocket can be installed.
・ Temperature: -10 degree to 150 degree
・ Attachment can be installed

----------------------------------------------------------

・ Long life without lubrication
・ We can offer ANSI, BS and Double Pitch Chain
・ Standard sprocket can be installed.
・ Temperature: -10 degree to 150 degree
・ Attachment can be installed

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP