ZEXUS CHAIN / Chains Pot for ATC danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ZEXUS CHAIN / Chains Pot for ATC

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • chuỗi nồi cho ATC(Chains Pot for ATC) / SENQCIA CORPORATION chuỗi nồi cho ATC(Chains Pot for ATC) / SENQCIA CORPORATION
    • Danh mục
    • Tìm đại lý
    • Tìm đối tác

    Hệ thống này được phát triển với sự nhấn mạnh vào độ chính xác cao và độ bền cho chuỗi ATC được sử dụng trong các thiết bị ATC của trung tâm gia công. · Các nồi đã được phát triển với nhựa tăng cường đặc biệt là nguyên liệu chính, với việc xem xét cho các điểm sau đây: 1. Thay đổi kích thước theo thời gian. 2. độ chính xác chiều. 3. Độ bền. 4. Lực lượng khai thác Tool. -------------------------------------------------------------------- This system was developed with the emphasis on high precision and durability for ATC chains used in the ATC equipment of machining centers. ・The pot was developed with special strengthened plastic as the main material, with consideration for the following points: 1. Changing dimensions over time. 2. Dimensional precision. 3. Durability. 4. Tool extraction force.

Thông tin doanh nghiệp

ZEXUS CHAIN Co., Ltd. ZEXUS CHAIN Co., Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP