SENQCIA CORPORATION / Conveyor Chains for Garbage Incinerator Equipment danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SENQCIA CORPORATION / Conveyor Chains for Garbage Incinerator Equipment

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Chuỗi Băng tải cho thiết bị lò đốt rác(Conveyor Chains for Garbage Incinerator Equipment) / SENQCIA CORPORATION Chuỗi Băng tải cho thiết bị lò đốt rác(Conveyor Chains for Garbage Incinerator Equipment) / SENQCIA CORPORATION
    • Danh mục
    • Tìm đại lý
    • Tìm đối tác

    Các chuỗi được sử dụng trong dây chuyền lò đốt rác thải phải đối mặt với điều kiện bất lợi do bản chất của vật liệu chuyển tải, bao gồm cả nhập cảnh của tro, vv giữa các thành phần chuỗi, và sử dụng dưới nước. Do đó, mặc trên bề mặt ngoài của bụi và các bề mặt bên trong của con lăn có tác động lớn đến tuổi thọ chuỗi, do đó, một đặc điểm kỹ thuật mài mòn nhiều hơn là cần thiết, so với dây chuyền băng tải nói chung. Ngoài ra, thông quan được thiết kế đặc biệt để tránh làm giảm sự uốn cong và quay hình. --------------------------------------------------------------- The chains used in garbage incinerator chains face adverse conditions due to the nature of the materials conveyed, including entry of ash etc. between chain elements, and use underwater. Therefore, wear on the outer surfaces of bushes and inner surfaces of rollers have a great impact on chain lifespan, so a more wear-resistant specification is required, compared to general conveyor chains. In addition, clearances are specially designed to avoid reduced flexion and rotation.

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP