SENQCIA CORPORATION / Chains for Sugar Industory danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SENQCIA CORPORATION / Chains for Sugar Industory

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Chuỗi Công Đường(Chains for Sugar Industory) / SENQCIA CORPORATION Chuỗi Công Đường(Chains for Sugar Industory) / SENQCIA CORPORATION
    • Danh mục
    • Tìm đại lý
    • Tìm đối tác

    Chúng tôi cung cấp nhiều loại dây chuyền cho công nghiệp chế biến đường xử lý nhiệt, vật liệu khác nhau và sức mạnh phù hợp với yêu cầu của khách hàng. sản phẩm của chúng tôi đã phát triển và nâng cao thông qua công nghệ và kinh nghiệm của chúng tôi là chấp nhận được với các khách hàng trên toàn thế giới. Các kiến thức luyện kim được qua gần một thế kỷ là hoàn toàn sử dụng trong việc sản xuất các sản phẩm dây chuyền tiêu chuẩn và "tùy chỉnh thực hiện". Chúng tôi tiếp tục sản xuất chất lượng cao và các sản phẩm hiệu suất cao mà không ảnh hưởng. ----------------------------------------------------------- We offer many types of chains for Sugar Industry processing heat treatment, different materials and strength in accordance with customer's requirements. Our developed and enhanced products through our technologies and experiences are acceptable to the customer all over the world. The metallurgical knowledge acquired over nearly a century is fully utilised in the production of standard and "custom made" chain products. We keep manufacturing high-quality and high-performance products without compromising.

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP