SENQCIA CORPORATION / Heavy Duty Roller Chains danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SENQCIA CORPORATION / Heavy Duty Roller Chains

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề(Heavy Duty Drive Roller Chains) / SENQCIA CORPORATION chuỗi ổ lăn nhiệm vụ nặng nề(Heavy Duty Drive Roller Chains) / SENQCIA CORPORATION
    • Danh mục
    • Tìm đại lý
    • Tìm đối tác

    nặng nhiệm vụ chuỗi con lăn được khuyến cáo cho máy tính và thiết bị làm việc theo tải trọng và tác động tình trạng vô cùng khó khăn như nhà máy thép (cửa lò, vẽ băng ghế dự bị), đất di chuyển thiết bị thi công, các cơ sở vui chơi giải trí công viên, và những người khác. Các bộ phận chính được làm cứng thép đặc biệt với công quý giá. ----------------------------------------------------------- Heavy Duty Roller Chain is recommended for machine and equipment working under extremely tough load and impact condition such as steel mill (Furnace Door, Draw Bench), earth moving & construction equipment, amusement park facilities, and others. Main parts are hardened specialty steel with precious machining.

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP