SENQCIA CORPORATION / Freedom Series Self-Lubricating Chains danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SENQCIA CORPORATION / Freedom Series Self-Lubricating Chains

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Tự do Series tự bôi trơn dây chuyền(Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION Tự do Series tự bôi trơn dây chuyền(Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION
    • Danh mục
    • Tìm đại lý
    • Tìm đối tác

    Dây chuyền Self-Lubricating loạt tự do thực hiện tốt trong các ứng dụng mà không cần bổ sung bôi trơn. Dầu ngâm tẩm thiêu kết thép đúc dùng cung cấp tự bôi trơn và đó là lý tưởng cho các ngành công nghiệp sạch là rất quan trọng như bao bì, in ấn, chế biến thực phẩm, dệt may và vân vân. Hơn nữa, nó được thiết kế cho các ứng dụng, nơi thường xuyên maintanance không phải là dễ dàng truy cập. Freedom Series Self-Lubricating Chains performs well in the application without additional lubrication. Oil impregnated sintered steel bushing provides self-lubricating and it is ideal for the industries that cleanliness is critical such as packaging, printing, food processing, textile and so on. Moreover it is designed for applications where regular maintanance is not easily accessible.

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION
  • Danh mục

Chọn

PAGE TOP