SENQCIA CORPORATION/Dây xích con lăn (Roller Chain) SBR danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SENQCIA CORPORATION/Dây xích con lăn (Roller Chain) SBR

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • SENQCIA CORPORATION/Dây xích con lăn (Roller Chain) SBR SENQCIA CORPORATION/Dây xích con lăn (Roller Chain) SBR
    • Danh mục
    • Tìm đại lý
    • Tìm đối tác

    SENQCIA CORPORATION bắt đầu bán ra loại xích có lót trục đúc liền không có điểm nối(Solid Bush & Roller (SBR)) từ năm 1987, kể từ đó công ty liên tục nỗ lực nhằm nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm tương tự có giá trị gia tăng cao. Sau đó, vào năm 2009, phát huy đặc tính của dây xích con lăn (SBR Roller Chain), tăng cường thêm tính năng cho sản phẩm này và bán ra thị trường sản phẩm dây xích con lăn loại mới “SBR Roller Chain”.

Thông tin doanh nghiệp

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP