Giá đo lực kéo đẩy chạy điện“Seri MH2” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Giá đo lực kéo đẩy chạy điện“Seri MH2”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • [Loại tiêu chuẩn] Giá đo chạy điện nằm ngang “Seri MH2” [Loại tiêu chuẩn] Giá đo chạy điện nằm ngang “Seri MH2”
    • Danh mục

    “Seri MH2” là giá đo chạy điện dạng nằm ngang dễ dàng lắp đặt vật mẫu. Thực hiện phép đo có tính sát thực cao với một tốc độ và phương hướng định sẵn. Dễ dàng thiết lập cơ chế và tốc độ đo bằng kỹ thuật số. Đã thực hiện nhiều tính năng đa dạng khi vận hành cùng máy đo. ■ Có thể tạo tải trọng theo phương ngang ■ Dễ dàng lắp vật mẫu, máy đo ■ Có thể đo chính xác và ổn định nhờ thiết lập tốc độ thử nghiệm bằng kỹ thuật số ■ Có thể thử nghiệm độ bền bằng cách thiết lập số lần di chuyển 1 vòng, thời gian duy trì tải trọng. ■ Có thể thiết lập riêng tốc độ đi, tốc độ về khi thử nghiệm độ bền ■ Kiểm soát tải trọng bằng tính năng ngăn chặn quá tải và tải trọng thiết lập. ※Có điều kiện

Thông tin doanh nghiệp

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP