phần mềm khác nhau danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

phần mềm khác nhau

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Chúng tôi xin giới thiệu “Phần mềm phân tích dữ liệu đo” của IMADA Chúng tôi xin giới thiệu “Phần mềm phân tích dữ liệu đo” của IMADA
    • Danh mục

    “Phần mềm phân tích dữ liệu đo” của IMADA lập biểu đồ giá trị tải trọng đang đo theo thời gian thực khi kết nối máy đo kỹ thuật số cầm tay với máy tính qua USB hoặc cáp RS232C. Nhờ đó, việc quản lý, phân tích dữ liệu được thực hiện dễ dàng hơn. ■ Ưu điểm của việc sử dụng phần mềm: Việc biểu đồ hóa dữ liệu giúp nắm bắt được sự biến thiên tải trọng một cách trực quan. Giá trị thống kê được tính toán tự động, dữ liệu được lưu lại nên có thể quản lý dễ dàng! [Giới thiệu các loại phần mềm] ● Force-Recorder (Tiêu chuẩn/ Nhẹ): Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian (hành trình – thời gian) ● Force Recorder (Chuyên nghiệp): Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thay đổi vị trí (hành trình – góc độ) ● Force Logger Plus: Phần mềm quản lý dữ liệu từ nhiều máy đo cầm tay ● ZLINK4: Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian (hành trình – thời gian) ● ZP Recorder: Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thời gian ● F-S Recorder: Phần mềm vẽ biểu đồ tải trọng – thay đổi vị trí ● HCC-Easy: Phần mềm vẽ biểu đồ cho thử nghiệm kéo căng

Thông tin doanh nghiệp

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP