NITTOKU ENGINEERING CO., LTD. (20852)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NITTOKU ENGINEERING CO., LTD.

NITTOKU ENGINEERING CO., LTD.

Nội dung kinh doanh

1. Sản xuất kinh doanh máy móc tự động và linh kiện.
2. Sản xuất kinh doanh điện tử và thiết bị điện tử, linh kiện.
3. Sản xuất kinh doanh thiết bị y tế và linh kiện.
4. Sản xuất kinh doanh thẻ IC gắn chức năng xử lý ghi thông tin và linh kiện.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NITTOKU ENGINEERING CO., LTD..

Danh sách danh mục của NITTOKU ENGINEERING CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Nittoku là nhà sản xuất thiết bị có kỹ thuật winding (uốn) đứng đầu thế giới.

Có danh tiếng trong các máy móc chuyên dụng hướng tới ngành sản xuất/sản phẩm và trong hệ thống dây chuyền hướng tới khách hàng, phát huy kỹ thuật và kinh nghiệm về dây cuộn/yếu tố đã tích lũy nhiều năm, đáp ứng rộng rãi kỳ vọng của khách hàng.

Mã bưu điện

3368561

Khu vực/Quốc gia

Saitama, Nhật Bản

Địa chỉ

5-11-20 Shirahata, Minami-ku, Saitama-city

TEL

FAX

+81-48-838-2131

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.nittoku.co.jp/globalweb.html

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NITTOKU ENGINEERING CO., LTD..

PAGE TOP