Hitachi Kokusai Electric Inc. (20810)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hitachi Kokusai Electric Inc.

Hitachi Kokusai Electric Inc.

Nội dung kinh doanh

■HDTV _ Digital TV camera (máy quay truyền hình kỹ thuật số)
■Thiết bị truyền thanh/truyền hình không dây
■Camera dùng trong sản xuất
■Camera dùng để giám sát

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hitachi Kokusai Electric Inc..

Danh sách danh mục của Hitachi Kokusai Electric Inc.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1018980

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

AKIHABARA UDX Bldg.11F, 4-14-1 Sotokanda, Chiyoda-ku

TEL

FAX

+81-03-5209-5942

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Đại lý/chi nhánh

NKJ Pte Ltd.

Central Singapore, Singapore
Unit No. D-09, 190 Middle Road, #19-05 Fortune Centre 188979 Singapore

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hitachi Kokusai Electric Inc..

PAGE TOP