Taica Corporation (20806)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Taica Corporation

Taica Corporation

Nội dung kinh doanh

Sản xuất và bán chất liệu chống rung và hấp thụ va chạm αGEL

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Taica Corporation.

Danh sách danh mục của Taica Corporation

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1080074

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

Takanawa Sengakuji-ekimae Bldg. 3F, 2-18-10 Takanawa

TEL

FAX

+81-3-6367-6620

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.taica.co.jp/english/index.html

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Taica Corporation

Địa chỉ

Takanawa Sengakuji-ekimae Bldg. 3F, 2-18-10 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074 Japan

Ngày tháng năm thành lập

10/1948

Tiền vốn

670 million JPY

Số lượng nhân viên

101 người ~ 500 người

URL

http://www.taica.co.jp/english/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Taica Corporation.

PAGE TOP