Trục cán dành cho bột Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Trục cán dành cho bột

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Trục cán dành cho bột

Trục cán gang trắng tính năng cao dành cho bột

Là cấu phần chính của máy cán bột hoặc máy in. Do nhà máy chuyên về trục cán tại Tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc sản xuất qua tất cả các công đoạn, từ nung chảy trong lò nung tới khi thành phẩm.
※Chúng tôi chế tạo trục cán theo từng kích thước được đặt hàng.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.meiji-machine.com/english/company.asp

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện máy  Thức ăn/đồ uống  Khác

Thông tin doanh nghiệp

Meiji Machine Co., Ltd. Meiji Machine Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Hầu như không có tì vết như vết lõm trên mặt cán.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Được sử dụng trong ngành chế biến bột tại Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP