Máy trộn đa cánh quạt Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy trộn đa cánh quạt

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Máy trộn đa cánh quạt GMS

Máy trộn Gentle mixing

Trộn, phối bột trong thời gian ngắn. Giúp giảm thiểu hao hụt nguyên liệu, tiết kiệm điện, bảo dưỡng dễ dàng.

Danh mục Liên hệ

Mã sản phẩm

GMS

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.meiji-kikai.co.jp/english/business/products/mix/

Ngành nghề đối tượng

Thức ăn/đồ uống  Công ty sản xuất khác  Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Thông tin doanh nghiệp

Meiji Machine Co., Ltd. Meiji Machine Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Giảm thiểu hao hụt nguyên liệu, không bị vỡ.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Trộn, phối bột trong thời gian ngắn.

Danh mục

Máy trộn kiểu cánh quạt

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP