TOYOX CO.,LTD. (20772)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TOYOX CO.,LTD.

TOYOX CO.,LTD.

Nội dung kinh doanh

Chuyên sản xuất ống nhựa chịu áp lực dùng trong sản xuất và bán những sản phẩm liên quan đến cút nối.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TOYOX CO.,LTD..

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của TOYOX CO.,LTD.

Danh sách danh mục của TOYOX CO.,LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

9388585

Khu vực/Quốc gia

Toyama, Nhật Bản

Địa chỉ

4371 Maezawa, Kurobe

TEL

FAX

81-765-54-1052

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://english.toyox-hose.com/

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

TOYOX CO.,LTD.

Địa chỉ

4371 Maezawa, Kurobe, Toyama, Japan

URL

http://www.toyox-hose.com/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TOYOX CO.,LTD..

PAGE TOP