Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SNK THAI

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SNK THAI.

Danh sách danh mục của SNK THAI

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

10520

Khu vực/Quốc gia

Bangkok, Thái Lan

Địa chỉ

King-keaw home office 850/9 Yak-king-keaw,Ladkrabang road,Ladkrabang,Ladkrabang

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.snkc.co.jp/

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

SHIN NIPPON KOKI CO., LTD.

Địa chỉ

4-1, Kita-Kyuhoji-Machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka

URL

http://www.snkc.co.jp/english/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SNK THAI.

PAGE TOP