Toray Industries, Inc. (20725)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Toray Industries, Inc.

Toray Industries, Inc.

Nội dung kinh doanh

■ Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng:
・Sản phẩm sợi và dệt
・Nhựa và hóa chất
・Các vật liệu, thiết bị liên quan đến công nghệ thôngtin
・Sợi carbon ,vật liệu composite
・Lĩnh vực môi trường và công nghệ
・Dược phẩm, sản phẩm y tế
・Các dịch vụ liên quan như phân tích, khảo sát, nghiên cứu,... vv

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Toray Industries, Inc..

Danh sách danh mục của Toray Industries, Inc.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1038666

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

Nihonbashi Mitsui Tower, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku

Ngày tháng năm thành lập

01/1926

Tiền vốn

147873030771 JPY

Số lượng nhân viên

Từ 1001 người trở lên

TEL

FAX

+81(0)3-3245-5054

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.toray.com/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Toray Industries, Inc..

PAGE TOP