”R” Zero Holder for Large Diameter - CTZ Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

”R” Zero Holder for Large Diameter - CTZ

”R” Zero Holder for Large Diameter - CTZ

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện xe hơi  Sản phẩm kim loại/Linh kiện kim loại 

Thông tin doanh nghiệp

NT TOOL CORPORATION NT TOOL CORPORATION

Danh mục

Turning Tools for brother’s SPEEDIO M140X1
Collet Type Floating Holder FH-ST-HDC・A
Contactless Optical Tool Presetter Aegis-i Series AOTP
Collet Holder MDC
Synchronous Tap Holder Type STM
Drill holder with Easy Tool Length Adjustment
Rustproof Tool Holder
Slim Hydro Chuck - PHC・S
Power Hydro Chuck - PHC
HSK・T Turning Tools
"R" Zero Holder
"R" Zero Holder for Large Diameter - CTZ
Super Tite-Lock® Milling Chuck

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP