TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD. (20714)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.

TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo trì máy công cụ( máy tiện CNC) / Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo trì các thiết bị ngoại vi/Sản xuất và kinh doanh mâm cặp ống kẹp và các loại phụ kiện/ Chế tạo các thiết bị sản xuất liên quan đến công nghệ thông tin/Gia công phụ tùng ô tô.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD..

Danh sách danh mục của TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

10540

Khu vực/Quốc gia

Samutprakarn, Thái Lan

Địa chỉ

888/17 MOO 19 BANGPLEE-DAMRU ROAD., BANGPLEEYAO, BANGPLEE

Tiền vốn

10000000 THB

TEL

FAX

+66(0)2-382-5373

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

TAKAMATSU MACHINERY CO.,LTD.

Địa chỉ

1-8 Asahigaoka, Shiroyama city, Ishikawa prefecture,Japan 9248558

Tiền vốn

1.8B JPY

Số lượng nhân viên

101 người ~ 500 người

URL

http://www.takamaz.co.jp/

Liên hệ

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD..

PAGE TOP