Chất hấp thụ cao phân tử (Tiếng anh) danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chất hấp thụ cao phân tử (Tiếng anh)

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Chất hấp thụ cao phân tử Chất hấp thụ cao phân tử
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Công ty chúng tôi đang sản xuất tấm phủ thực vật, có chức năng chống xói mòn đất chỉ bằng cách trải tấm phủ này lên trên bề mặt đất trống. Hiện, công ty đang tìm kiếm chất hấp thụ cao phân tử phù hợp để sử dụng cho tấm phủ này. Chúng tôi cần có cả những thông tin về sản phẩm chất hấp thụ cao phân tử ngoài đặc điểm ghi trên bao bì. Nếu có các thông tin về chất hấp thụ cao phân tử phù hợp, xin liên hệ với chúng tôi. ※ Download catalogue giới thiệu hoặc hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin doanh nghiệp

RONTAI Co., Ltd. RONTAI Co., Ltd.
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Khách hàng chính

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, Bộ Nông Lâm Thuỷ sản, Các công ty cổ phần xây dựng đường cao tốc, Các đoàn thể địa phương

Phân loại

Chọn

PAGE TOP