Rơm Ronquette (Tiếng anh) danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Rơm Ronquette (Tiếng anh)

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Rơm Ronquette Rơm Ronquette
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  Từ xa xưa, đã có rất nhiều cách thức sử dụng đối với rơm. Rơm Ronquette là sản phẩm sử dụng rơm như một loại vật liệu bảo vệ cho đến khi cỏ mọc rậm rạp trên bề mặt bao phủ. Đây là sản phẩm mang tính bước ngoặt khi sử dụng một loại vật liệu tự nhiên nhưng có thể tạo ra hiệu quả giảm nhẹ mức độ tác động của mưa. ※ Download catalogue giới thiệu sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin doanh nghiệp

RONTAI Co., Ltd. RONTAI Co., Ltd.
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Khách hàng chính

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, Bộ Nông Lâm Thuỷ sản, Các công ty cổ phần xây dựng đường cao tốc, Các đoàn thể địa phương

Phân loại

Chọn

PAGE TOP