Máy đóng gói cấp túi tự động dòng GP-2000 danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy đóng gói cấp túi tự động dòng GP-2000

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Máy đóng gói cấp túi tự động  dòng  GP-2000 Máy đóng gói cấp túi tự động dòng GP-2000
    • Danh mục

    Là máy ở bộ phận cấp túi xếp hàng trăm túi thành một tập, sau đó đưa ra từng túi → mở miệng→nạp sản phẩm vào→đóng miệng→ xuất ra hoàn toàn tự động. Là máy đóng gói tự động thông dụng, có thể đối ứng được nhiều dạng túi khác nhau. [UR] Được trang bị băng chuyền cấp túi loại có dây kéo. [USR] Được trang bị thiết bị mở miệng thấp cho túi đứng có dây kéo, cấp túi kiểu băng chuyền. [UST] Được trang bị thiết bị mở và đóng miệng cho túi loại đứng có dây kéo [GY]Được trang bị thiết bị cấp túi ngang có thể đối ứng được in nhãn 3 mặt hay 4 mặt. [B]Được trang bị thiết bị cấp loại túi làm bằng màn ống.

Thông tin doanh nghiệp

General Packer Co., Ltd. General Packer Co., Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP