Link Ball Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Link Ball

Link Ball

Link Ball là một ổ bi trượt mặt cầu, có chốt chỏm, chuyển động êm ái với khe hở nhỏ nhất

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Chịu ma sát tốt, góc dao động lớn nên thích hợp với cấu tạo cơ chế chuyển động liên kết của các máy tự động.

Danh mục

Link Ball

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP