Cam Follower Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cam Follower

Cam Follower

Bi cam Follower là vòng bi nhỏ gọn, được tích hợp vòng bi kim bên trong và trục thép có độ cứng cao.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Trục lăn dẫn hướng thích hợp với cơ cấu cam và chuyển động tuyến tính của máy chuyên dụng và máy tự động.

Danh mục

Cam Follower

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP