Slide Rail Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Slide Rail

Slide Rail

Rãnh trượt là thanh dẫn hướng tuyến tính loại giới hạn với giá thấp, được tạo thành bởi tấm thép cán lăn có độ chính xác cao

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Hình dáng mỏng, nhỏ gọn, lắp đặt đơn giản nên được sử dụng trong nhiều loại dẫn hướng tuyến tính khác nhau.

Danh mục

Slide Rail

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP