Linear Bushing Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Linear Bushing

Linear Bushing

Ổ trượt tuyến tính là một loại dẫn hướng tuyến tính được dùng để kết hợp với thanh trượt tròn LM của trục hình trụ

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Chuyển động tuyến tính với ma sát tối thiểu, nhờ vậy có thể chuyển động êm ái với độ chính xác cao.

Danh mục

Linear Bushing

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP