LM Guide Acturator Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LM Guide Acturator

LM Guide Acturator

Thiết bị truyền động dẫn hướng LM là thiết bị truyền động nhỏ gọn, có độ cứng và độ chính xác cao, trong đó hệ thống dẫn hướng LM và vít me bi đã được tích hợp lại.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Có thể giảm thiểu số lượng phụ tùng và công thiết kế bằng việc trang bị thiết bị dẫn hướng LM.

Danh mục

LM Guide Acturator

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP