Ball Screw Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ball Screw

Ball Screw

Trong trường hợp vít me bi, bi sẽ chuyển động lăn giữa trục vít và đai ốc nên đạt được hiệu suất cao.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

So với các vít trượt thông thường, mô men truyền động giảm xuống còn dưới 1/3, rất thích hợp cho việc tiết kiệm năng lượng của động cơ truyền động.

Danh mục

Ball Screw

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP