LM Guide Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LM Guide

LM Guide

Hệ thống dẫn hướng LM là sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi, đã hiện thực hóa chuyển động tuyến tính thành tiếp xúc lăn đầu tiên trên thế giới.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Cải thiện độ chính xác ,độ cứng, hiệu suất, tốc độ và độ bền của máy móc.

Danh mục

LM Guide

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP