Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Rod End

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Rod End Rod End
    • Danh mục

    Đầu thanh truyền là một ổ bi trượt mặt cầu, vòng cầu bên trong có độ chính xác và độ cứng ngang bằng vòng bi thép.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP