Linear Bushing danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Linear Bushing

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Linear Bushing Linear Bushing
    • Danh mục

    Ổ trượt tuyến tính là một loại dẫn hướng tuyến tính được dùng để kết hợp với thanh trượt tròn LM của trục hình trụ

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP