Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ball Screw

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Ball Screw Ball Screw
    • Danh mục

    Trong trường hợp vít me bi, bi sẽ chuyển động lăn giữa trục vít và đai ốc nên đạt được hiệu suất cao.

Thông tin doanh nghiệp

THK CO., LTD. THK CO., LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP