CAN CORPORATION Thiết kế ủy thác/Chế tạo ủy thác/Gia công ủy thác/Lắp ráp ủy thác Đúc/Rèn Sản phẩm/dịch vụ (205706)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của CAN CORPORATION

Chúng tôi lập kế hoạch, xây dựng phương án, và sản xuất những sản phẩm theo yêu cầu của quý khách hàng!

Nội dung kinh doanh

Xây dựng kế hoạch và triển khai kinh doanh phụ tùng chuyên dụng cho xe hơi Sản xuất OEM phụ tùng máy xây dựn...

Thiết kế ủy thác/Chế tạo ủy thác/Gia công ủy thác/Lắp ráp ủy thác Đúc/Rèn

PAGE TOP