Giới thiệu các sản phẩm Đồng hồ đo Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Giới thiệu các sản phẩm Đồng hồ đo

Giới thiệu các sản phẩm Đồng hồ đo

Công ty cung cấp các loại Đồng hồ đo chuyên dụng cho máy xây dựng, trong đó nổi bật là Đồng hồ đo cho xe tay ga

Tại CAN CORPORATION, chúng tôi cung cấp các loại Đồng hồ đo phong phú.

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Đồng hồ đo cho xe máy điện “gogoro meter”, Đồng hồ đo cho xe tay ga KYMCO cũng như Đồng hồ đo chuyên dụng cho các công ty sản xuất máy xây dựng hay máy công nghiệp lớn.

【Các dòng sản phẩm】
■ Đồng hồ đo cho xe tay ga 550c.c
■ 125c.c đồng hồ đo đèn LED
■ Đồng hồ đo cho máy kéo
■ Đồng hồ đo cho máy bừa
■ Đồng hồ đo chuyên dụng cho máy xây dựng
Và các sản phẩm khác

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.can-corp.jp

Ngành nghề đối tượng

Xe hơi/Máy vận chuyển  Linh kiện xe hơi  Máy đo lường/phân tích

Thông tin doanh nghiệp

CAN CORPORATION CAN CORPORATION

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Kỹ thuật nghiên cứu và phát triển Đồng hồ đo】
■ Thiết kế 3D (khoảng 4 tuần)
 ・ Xác nhận thông số kỹ thuật
 ・ Thiết kế bảng mạch điện
 ・ Lắp đặt
■ Tạo mẫu nhanh RP (Rapid Prototyping) (khoảng 2 tuần)
 ・ Chế tạo bảng PCB
 ・ Dán bề mặt SMT
 ・ Thử nghiệm
■ Sản xuất khuôn (khoảng 12 tuần)
 ・ Khuôn LED
 ・ Khuôn máy

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP