Hệ thống quản lý mô-men không dây 『eclatorQ』 Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hệ thống quản lý mô-men không dây 『eclatorQ』

Hệ thống quản lý mô-men không dây 『eclatorQ』

Giúp cải thiện môi trường thao tác và nâng cao năng suất! Thích hợp cho dây chuyền sản xuất, dây chuyền kiểm nghiệm!

“eclatorQ” là hệ thống quản lý mô-men xoắn không dây, thích hợp cho quản lý thao tác, dây chuyền sản xuất, dây chuyền kiểm nghiệm.

Nhờ ứng dụng công nghệ không dây, mỗi bộ tiếp nhận có khả năng quản lý dữ liệu của 10 mô-men xoắn không dây.

Bên cạnh đó, nhờ sóng điện dạng một chiều, có thể quản lý thao tác tại thời gian thực bằng cách kết nối bộ tiếp nhận với PC tại dây chuyền.

【Đặc trưng】
■ Mỗi bộ tiếp nhận có khả năng quản lý dữ liệu của 10 mô-men xoắn không dây.
■ Có thể quản lý thao tác tại thời gian thực bằng cách kết nối bộ tiếp nhận với PC tại dây chuyền
■ Có thể thay đổi thông số để đáp ứng với từng môi trường thao tác và quản lý thao tác khác nhau
■ Có thể kiểm định ngay trên màn hình hiển thị theo thời gian thực
■ Góp phần cải thiện và nâng cao hiệu quả môi trường thao tác

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.can-corp.jp/products/eclatorq.html

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện xe hơi  Thiết bị điện dân dụng  Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD

Thông tin doanh nghiệp

CAN CORPORATION CAN CORPORATION

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

【Ứng dụng】
■ Dây chuyền sản xuất
■ Dây chuyền kiểm nghiệm
■ Quản lý thao tác

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

※ Vui lòng xem catalog hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Danh mục

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP