250M Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

250M

250M

Máy mài phẳng chính xác

Đây là máy mài cơ chính xác được nghiên cứu, phát triển dựa trên công thái học, nhờ vào ứng dụng các kỹ thuật và kinh nghiệm của chúng tôi, nhà sản xuất khuôn siêu chính xác.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

http://www.mitsui-high-tec.com/en/index.php

Ngành nghề đối tượng

Linh kiện xe hơi  Linh kiện máy  Linh kiện điện tử/Linh kiện điện

Thông tin doanh nghiệp

Mitsui High-tec Inc Mitsui High-tec Inc

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

250M

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Danh mục

Mitsui Precision Surface Grinders

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP